Hot Sexy Madam ଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଗେହିଁ ଦେଲି |

-

ସାଙ୍ଗ ଝିଅ କୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ Madam ମୋତେ Punish ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଲେ ମୋ ଛଅ ଇଞ୍ଚ୍ ର ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ନିଜ କୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କ ବିଆର ଶୋଷୋ ମେଣ୍ଟାଇଲେ, ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ରେ ବି ବିଆ ର ପାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବାଜି ନଥିଲା ମୋ ବାଣ୍ଡ ବି ଶାନ୍ତ ହେଲା ।
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏ ହେଉଛି ୨୦୧୪ ମସିହାର କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାଏ, ଆମ ସ୍କୁଲ ରେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଦିଦି ଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କୋଷ ମାଲ ଟା, ୩୪ ସାଇଜ ର ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଦୁଧ, ୨୬ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ଗାଣ୍ଡି କୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତା ବାଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଗେଇ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଦିଦି ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଦା ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ । ମୁଁ ଦିଦି ଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଫିଦା ଥିଲି, କେତେ ଯେ ଥର ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଟଏଲେଟ୍ ରେ ମୁଠି ମାରିଚି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ । ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦିଦି ଙ୍କ ର ଫୋଟ କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ଥର ହଲେଇଚି, ସ୍ବପ୍ନ ରେ ଦିଦି ଙ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ କରିଛି, ହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯାହା ସ୍ଵପ୍ନ ରେ ଦେଖିଥିଲି ତାହା ଦିନେ ସତ ହେବ
ଝିଅ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ନ୍ମର ପାଇଁ ଜୟନ ହୁଅନ୍ତୁ

ମୁଁ ପଢା ରେ ଟିକେ କମଯୋର୍ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ଗୁଡ ଲୁକିଙ୍ଗ ଥିଲି ସ୍କୁଲ ର ସବୁ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ଫିଦା ଥିଲେ । ଦିନେ ଇଂରାଜୀ ଦିଦି ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ କୁ କୋମଣ୍ଟ ପାସ୍ କଳା ବେଳକୁ ଦିଦି ଶୁଣି ପକେଇଲେ, ଦିଦି ମୋତେ କହିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ରହିବାକୁ, କ୍ଲାସ୍ ଛୁଟି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଘର କୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦିଦି ଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି । ଦିଦି ଆସିଲେ କ୍ଳାସ ରୁମ ଭିତରକୁ, ମୋତେ କବାଟ ବନ୍ଦ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଦିଦି ଶାଢ଼ୀ ରେ ପୁରା ହୋଟ ଦିଶୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରା ଭିତରୁ ଦୁଧ ର ନିପଲ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଓଠରେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ପୁରା ଜଳୁଥିଲେ । ଏତିକିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡକଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଗେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା । ଦିଦି ଙ୍କ ନଜର ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଦିଦି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି କଲି ତୁ ବହୁତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ,ବୋଲି କହି ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଦେଖି କହିଲେ ସେଟା କଣ କହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ସିଧା ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ରଗଡ଼ି ବାରେ ଲାଗିଲେ, ତା ପରେ ଦିଦି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିଦେଇ ବାଣ୍ଡ କୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଚୋଷିବା କୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ରେ ଛେପ ପକାଇ ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଟିଲେ, ତା ପରେ ଦିଦି ଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଶାଢ଼ୀ କୁ ଟେକି ନରମ ଗୋରା ବିଆ ରେ ଗେହଁବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଦିଦି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ , ଦିଦି ଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ବ୍ରା ଉପରେ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ କିସ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲି, ଦିଦି କହିଲେ ବ୍ରା ଖୋଲି ପକା, ମୁଁ ବ୍ରା କୁ ଖୋଲି ଦେଲି, ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଇଟି ନରମ ଦୁଧ କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ଦିଦି ଙ୍କ ବେକ ସାରା କିସ୍ କରି ଓଠ କୁ କାମୁଡ଼ି ବାରେ ଲାଗିଲି ଦିଦି ବି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କି ରୋମାନ୍ସ କଲେ ।

ଏତିକିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡକଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଗେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା । ଦିଦି ଙ୍କ ନଜର ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଦିଦି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି କଲି ତୁ ବହୁତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ,ବୋଲି କହି ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଦେଖି କହିଲେ ସେଟା କଣ କହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ସିଧା ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ରଗଡ଼ି ବାରେ ଲାଗିଲେ, ତା ପରେ ଦିଦି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିଦେଇ ବାଣ୍ଡ କୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଚୋଷିବା କୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ରେ ଛେପ ପକାଇ ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଟିଲେ, ତା ପରେ ଦିଦି ଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଶାଢ଼ୀ କୁ ଟେକି ନରମ ଗୋରା ବିଆ ରେ ଗେହଁବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଦିଦି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ

ଦିଦି ଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଦିଦି ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ବିଆ କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଦିଦି ତା ପରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଗାଣ୍ଡୀ ଦେଖେଇ ଗାଣ୍ଡୀ ରେ ପୁରେଇ ବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡ କୁ ଦିଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡୀ ରେ ପୁରାଇ ଜୋର ଜୋର ରେ ଗେହିଲି, ଗେହିଁ ଗେହଁ ପାଣି କଢ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ରୋମାନ୍ସ କରି କରି ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ନେଇ ଦିଦି ଙ୍କ ମୁହଁ ରେ ପୁରେଇ ସବୁ ରସ ମୁଁହ ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦିଦି ସବୁ ରସ କୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଢ଼ୋକି ନେଲେ । ସେଦିନ ପାଖରୁ ଯେ କେବେବି ଇଛହୁଏ ଦିଦିଙ୍କ ଘର କୁ ଯାଇ କି ଦିଦି ଙ୍କୁ ଗେହିଁକି ଆସେ ।

ଝିଅ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ନ୍ମର ପାଇଁ ଜୟନ ହୁଅନ୍ତୁ
ଝିଅ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ନ୍ମର ପାଇଁ ଜୟନ ହୁଅନ୍ତୁ

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments